top of page

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk: VDAR), kā arī dalībvalstu nacionālo datu aizsardzības likumu un citu nosacījumu pārzinis ir:

SIA FAM3

Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 49 - 9, LV-2167

Tālr.: +371 27114463

E-pasts: info@fam3.lv

Mājaslapa: www.fam3.lv

 

II. Par datu apstrādi

1. Personas datu apstrādes apjoms

Mūsu lietotāju personas datu apstrāde galvenokārt tiek veikta pilnvērtīgas mājaslapas darbības īstenošanas un ar tās saistītā satura un pakalpojumu nolūkos. Personas datu apstrāde notiek tikai ar lietotāja piekrišanu. Kā izņēmums tiek minēts gadījums, kad iepriekšēju lietotāja piekrišanu kādu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt, un datu apstrāde ir atļauta ar likumu.

2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādes piekrišanas jautājumos par centrālo juridisko pamatu kalpo Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama līguma izpildei, kurā datu subjekts ir arī viena no līgumslēdzēju pusēm, ir attiecināms VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Šis attiecas arī uz pirmslīguma procedūrām. Ja datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu mūsu sabiedrības vai trešās personas pamatotās intereses, un ja datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības joprojām paliek prioritāras, stājas spēkā VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

3. Datu dzēšana un uzglabāšanas ilgums

Subjekta dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz to uzglabāšanas mērķis ir sasniegts. Taču datu uzglabāšana ir iespējama, ja to paredz Eiropas vai valstu likumdevējs ES noteiktajās regulās, likumos vai citos noteikumos, kas ir attiecināms uz personas datu apstrādātājiem. Datu bloķēšana vai dzēšana notiek brīdī, kad minētajos standartos beidzas noteiktais uzglabāšanas laiks, ja vien turpmāka datu uzglabāšana nav nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu.

 

III. Mājaslapas nodrošinājums un žurnālfailu izstrāde

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Ik reizi, kad mūsu vietne tiek izmantota, īpaša sistēma automātiski reģistrē šādus subjekta datus:

(1) Pārlūkprogrammas veids un izmantotā versija;

(2) Lietotāja operētājsistēma;

(3) Lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs;

(4) Lietotāja IP adrese;

(5) Piekļuves datums un laiks;

(6) Tīmekļa vietnes, kas no lietotāja sistēmas tiek izsauktas ar mūsu mājaslapas starpniecību.

2. Datu apstrādes juridiskais pamats

Pagaidu datu un žurnālfailu uzglabāšanas juridiskais pamats balstās uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

3. Datu apstrādes mērķis

IP adreses pagaidu uzglabāšana sistēmā ir nepieciešama, lai nodrošinātu vietnes piegādi lietotāja datoram. Lai to izdarītu, lietotāja IP adrese tiek saglabāta visas sesijas garumā.

Uzglabāšana žurnālfailos tiek veikta, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti. Turklāt šie dati kalpo arī, lai optimizētu vietni un nodrošinātu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. Šajā kontekstā dati mārketinga nolūkos netiek vērtēti.

4. Uzglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz izpildās to uzglabāšanas mērķis. Gadījumā, ja dati tiek ievākti tīmekļa vietnes nodrošināšanai, tie tiek dzēsti, kad attiecīgā sesija ir pabeigta.

Gadījumā, ja datus glabā žurnālfailos, tas notiek pēc (vēlākais) septiņām dienām, taču papildu uzglabāšanas arī ir iespējama. Šajā gadījumā lietotāju IP adreses tiek izdzēstas vai attālinātas, tādējādi klienta identificēšana vairs nav iespējama.

5. Apstrīdēšanas un likvidēšanas iespējas

Datu ievākšana un uzglabāšana žurnālfailos ir ļoti būtiska vietnes darbības nodrošināšanai, kas lietotājam nesniedz tiesības uz iebildumiem.

 

IV. Sīkdatnes

a) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mūsu vietni lietotājam draudzīgāku. Daži mūsu mājaslapas elementi pieprasa, lai izsaucēja pārlūkprogramma tiktu identificēta arī pēc lapas pārtraukuma, taču personas datu ievākšana netiek veikta.

Sīkdatnēs tiek uzglabāti nosūtīti šādi dati:

XSRF-TOKEN:_Izmanto drošības nolūkos_Ilgums_Sesija_Tips_Būtisks

hs:_Izmanto drošības nolūkos_Ilgums_Sesija_Tips_Būtisks

SSR-caching:_Izmanto, lai norādītu sistēmu, no kuras objekts tika renderēts_Ilgums_1_minūte_Tips_Būtisks

_wixCIDX:_Izmanto sistēmas monitoringam/atkļūdošanai_Ilgums_3_mēneši_Būtisks

_wix_browser_sess:_Izmanto sistēmas monitoringam/atkļūdošanai_Ilgums_Sesija_Tips_Būtisks

consent-policy:_Izmanto sīkfailu reklāmkaroga parametriem_Ilgums_12_mēneši_Būtisks

 

TS*:_Izmanto drošībai un krāpšanas apkarošanai_Ilgums_Sesija_Tips_Būtisks

bSession_Izmanto sistēmas efektivitātes mērīšanai_Ilgums_30_minūtes_Tips_Būtisks

fedops.logger.X:_Izmanto stabilitātes/efektivitātes mērīšanai_Ilgums_12_mēneši_Tips_Būtisks

wixLanguage:_Izmanto daudzvalodu tīmekļa vietnēs, lai saglabātu lietotāja valodas preferences_Ilgums_12_mēneši_Tips_Funkcionāls

 

Veicot šādus tehniskās piesardzības pasākumus, ievāktie lietotāja dati tiek pseidonimizēti.

Tādējādi lietotāja datu piesaistīšana vairs nav iespējama. Dati netiek saglabāti kopā ar citiem lietotāja personīgajiem datiem.

Piekļūstot mūsu mājaslapai, lietotāji par sīkdatņu klātbūtni tiek informēti ar info baneriem, atsaucoties uz šo paziņojumu. Šajā kontekstā tiek arī pievienota norāde, kā pārtraukt sīkdatņu saglabāšanu pārlūkprogrammas iestatījumos.

b) Datu apstrādes juridiskais pamats

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot tehniski nepieciešamās sīkdatnes, ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, analīzes nolūkos, izmantojot sīkdatnes, ir lietotāja piekrišana VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

c) Datu apstrādes mērķis

Tehniski nepieciešamo sīkdatņu izmantošanas mērķis ir atvieglot lietotājam vietnes izmantošanu. Dažas mūsu vietnes funkcijas nav iespējamas, ja sīkdatnes netiek izmantotas. Šim nolūkam ir nepieciešams, lai pārlūkprogramma tiktu atpazīta arī pēc lapas pārtraukuma.

V. „Pieteikumi“ 

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu mājaslapā Jums bezmaksas tiek piedāvāta iespēja pieteikties konsultācijai vai komandai. Piesakoties, ievades maskas dati, kas ierakstīti ar iFrame palīdzību, tiek nosūtīti mūsu hostinga pakalpojumu sniedzējam Wix.com Ltd.

Šie dati ir:

• Nosaukums;

• Vārds;

• Uzvārds;

• e-pasta adrese.

• Telefona numurs

• Uzņēmuma vai Zīmols nosaukums

Piesakoties, tiek arī ievākta informācija par:

• Pieteikšanās datumu un laiku.

 

Lai apstrādātu datus, pieteikšanās laikā tiek pieprasīta Jūsu piekrišana, atsaucoties uz šo paziņojumu.

2. Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu apstrādes juridiskais pamats, atsaucoties uz Pieteikumie, ņemot vērā lietotāja atļauju, ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

3. Datu apstrādes mērķis

Informācija par lietotāja e-pasta adresi ir nepieciešama pieteikumu korektai apstrādei.

4. Uzglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz izpildās datu vākšanas nolūkam paredzētais mērķis. 

5. Apstrīdēšanas un likvidēšanas iespējas

Lietotājam jebkurā brīdi īr iespējas atteikties no Pieteikuma. Šim nolūkam Jūs varat nosūtīt paziņojuma e-pastu uz info@fam3.lv

VI. Personas datu nodošana trešajai personai

1. Tīmekļa vietnes operators

Datu apstrādes procesa ietvaros personas dati tiek nodoti tālāk aģentūrām, kam uzticētas tīmekļa vietnes un tehnisko pakalpojumu sniedzējiem. Pasūtījuma vienošanās tiek regulēta ar atbilstošu vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju.

IX. Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar ES Datu aizsardzības regulu Jums ir šādas tiesības: Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības iegūt par tiem informāciju (VDAR 15. pants).

Ja tiek apstrādāti nepatiesi personas dati, Jums ir tiesības tos labot (VDAR 16. pants).

Ja pastāv juridiski noteikumi, Jūs varat pieprasīt apstrādes dzēšanu vai ierobežošanu, kā arī apstrīdēt datu apstrādi (VDAR 17., 18. un 21. pants).

Ja esat piekritis datu apstrādei, vai pastāv datu apstrādes līgums, un datu apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas procedūras, Jums ir tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants).

Ja izmantojat savas iepriekš minētās tiesības, SIA Fam3 pārbaudīs, vai ir ievērotas juridiskās prasības.

Attiecībā uz sūdzībām par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar atbildīgo uzraudzības iestādi:

Latvija:

Datu valsts inspekcija

Blaumaņa iela 11/13-11,

Rīga, LV-1011

Tālrunis: +371 67 22 31 31

Fakss: +371 67 22 35 56

E-pasta adrese: info(at)dvi.gov.lv

Mājaslapa: http://www.dvi.gov.lv/lv/ 

  • TikTok
  • Instagram
bottom of page